Kalite Sertifikaları

Kalite

tuzker® in, en son teknolojiyle donatılmış modern üretim sistemleri, tüm ürünlerin aynı kalite standardında üretilmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak, “Kusursuz Üretim” hedefiyle, üretim sırasında ve sonrasında kalite kontrol devam etmektedir. Bu sayede işçilik veya malzeme hataları sıfıra indirilerek maksimum müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

Kontrol Prosedürü

 • Üretim esnasında makine ayarlarının devamlı kontrolü.
 • Kullanılan malzemelerin kontrolü
 • Ölçü kontrolü
 • Nem oranı kontrolü
 • Boya, vernik kontrolü
 • Ağaç Zararlısı kontrolü

Quality

tuzker®’s modern production system equipped with highest technology, provide the opportunity to manufacture products with the same standardized quality. In addition to this, with the “No defect production” approach, quality control process is carried out in every step of production; before, during and after the production. This enables tuzker® to lower its labour and material costs and increase customer satisfaction.

Controlling Procedure

 • Continuous controlling of machine settings during the production
 • Controlling of the materials used
 • Controlling of the dimensions
 • Controlling of the humidity rate
 • Controlling of the paint and varnish
 • Controlling of the tree harmfuls

Eğitim

tuzker® “Kalitenin temeli sürekli gelişim ve eğitimdir” anlayışından yola çıkarak, yüksek kalitede hizmet verebilmek ve üretkenliği en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla tüm çalışanlarının nitelikli ve iyi eğitimli olmasına özen göstermektedir. Toplam Kalite anlayışı,

tuzker®’de her aşamada uygulanmakta ve ihtiyaçlarına göre çalışanlarını;

 1. İş Güvenliği
 2. Zamanı Doğru Kullanma
 3. Etkinlik ve Verimlilik
 4. Süreç Analizi ve Yönetimi
 5. Bilgisayar
 6. İletişim
 7. Pazarlama
 8. Takım Çalışması gibi konularda eğitmektedir.

Training

tuzker® adopts the principle of “The base for quality is continuous development and training” and in order to offer quality products and services and keep the productivity at its highest level, tuzker®gives importance to training needs of all of its employees in order to make them more competent. “Total Quality” understanding is applied in every phase and employees are trained in the areas of;

 1. Occupational safety
 2. Effective use of time
 3. Productivity and efficiency
 4. Process analysis and management
 5. Information systems
 6. Communication skills
 7. Marketing
 8. Teamwork

Sertifikalarımız

tuzker®; Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden ISPM 15 Standardına yönelik olarak hazırlanan, Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi hakkında yönetmeliğin hükümlerine uygun bulunarak Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesini almıştır.

tuzker® ihracat palet ve sandıkları, FAO – IPPC – ISPM 15 şartlarına uygun olarak Isıl İşlemden geçirilerek üretilmekte ve gerekli damgalar kullanılmaktadır.

tuzker®’in profesyonel takımı, yetenekli, özenli ve yaratıcı, konusunda uzman bireylerden oluşmaktadır. Yoğun takım çalışmasının yarattığı sinerji, imalat sürecinde yüksek performans sağlayarak, tuzker® ürün ve hizmetlerinin kalitesine yansımaktadır.

Certificates

tuzker®, being found eligible for the clauses in the “Marking Wood Packaging Regulation” that’s been oriented towards ISPM 15 standard, received the “Letter of Authority for Marking Wood Packaging” from the Turkish Ministry of Agriculture and Rural Affairs.

tuzker®’s export pallet and trunks are manufactured with heat treatment process standards according to the FAO – IPPC – ISPM 15 and necessary seals are used.

Müşteri Memnuniyeti

tuzker®, ürün kalitesi ve rekabet üstünlüğüne ek olarak, yüksek seviye hizmet olanaklarının müşteri memnuniyeti için çok önemli olduğunu düşünmektedir.tuzker®’in sahip olduğu teknik kabiliyetler, mükemmel hizmet seviyeleriyle kanıtlanabilir.

 • Müşteri taleplerini her zaman en kısa sürede yerine getirebilmek için sürekli hazır bulunan tuzker® çalışanları,
 • Üretimden dağıtıma kadar her aşamada bilgisayarlı raporlama,
 • Müşteri taleplerine etkin ve yaratıcı çözümler sunma,
 • Satış öncesi ve sonrası teknik destek

Customer Satisfaction

tuzker® believes that, supplementary to product quality and competitive superiority, a high level of service is a strategically important factor to total customer satisfaction. tuzker®’s technical capabilities can be demonstrated through service excellence:

 • Constant personal availability to meet customer demands,
 • Computerised reporting at every stage of the order process from production to delivery,
 • Test and trial facilities by state of the art equipment,
 • Efficient technical and creative solutions for specific customer requirements,
 • Technical support before and after sales

Hızlı ve Dinamik

tuzker®; hemen her gün değişen piyasa koşullarında müşterilerinin acil gereksinimlerine derhal yanıt verecek dinamizme sahiptir.

tuzker®; müşterinin çeşitli taleplerini kavramaya odaklanarak, piyasanın değişen ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahiptir.

Modern iş yaşamında tuzker®, piyasa ihtiyaç ve gerçeklerine uyan yaratıcı ve rekabetçi düşünceleri sağlayan esnekliği, gerekli bir görev olarak göz önünde tutar.

Quick and Dynamic

tuzker® has the dynamism to respond to its customers’ urgent needs in changing market conditions.

tuzker®has the flexibility to meet the everchanging needs of the market through focused approach to comprehend the diverse demands of the customers.

In modern business life, tuzker® considers flexibility as an essential task to provide creative and challenging ideas to conform to the needs and realities of the market which is possible through flexibility.

Zamanında Teslimat

Günümüz ticari yaşamında teslimatın zamanında yapılması, firmaların başarı değerlendirmesinde önemli bir kriterdir. tuzker®> müşterilerinin acil ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için, geniş ürün yelpazesine rağmen, depolarında sürekli olarak stok ürün bulundurmakta ve müşterilerine zaman sorunu yaşatmadan, ihtiyaçları bu stoklardan temin etmektedir.

tuzker®, müşterilerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun lojistik seçeneği sunmaktadır. Kamyon veya tırlarla sevkiyatlarını gerçekleştirmekte ve mesafeden bağımsız olarak , sipariş edilen ürünleri talep edilen tarihte müşterilerine ulaştırmaktadır.

Delivery on Time

Just in time deliveries are considered as an important factor in the performance evaluation of the companies. In order to be able to respond the urgent needs of its customers, tuzker®always keeps products in stock eventhough it has a very wide product range.

tuzker®, in accordance with its customers’ request, transports the products with small trucks, trucks or articulated lorries. Ordered products are delivered to the customers on the date requested being independent from the place and distance.